Centralny etap Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Centralny etap Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

W dniach 23 – 24 kwietnia br. w murach Uniwersytetu Warszawskiego odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, w której udział wzięli uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju.

Uniwersytet Warszawski i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest głównym organizatorem tego przedsięwzięcia.

Zasadniczym celem Olimpiady, która organizowana jest po raz drugi, jest popularyzacja wiedzy na temat systemu obronności RP, powinności obronnych władz samorządowych, instytucji i obywateli oraz powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Ponadto olimpiadzie przyświeca idea szerzenia postaw patriotycznych w myśl zasady, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne, innych ludzi i ojczyzny jest patriotycznym obowiązkiem każdego człowieka.

Uczniowie, którzy zdecydowali się wziąć udział w konkursie, już od pierwszego etapu musieli zmierzyć się z zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa narodowego, stosunków międzynarodowych, prawa humanitarnego, ochrony ludności czy pierwszej pomocy w przypadkach nagłych. Stały program olimpiady w tym roku został wzbogacony o tematy dotyczące NATO.

Uczennica klasy III liceum sportowo – obronnego z ZSP Kościelec Agata Dziuba reprezentowała naszą placówkę na etapie centralnym. Młodzież spędziła dwa dni w stolicy, zwiedzając uniwersytet, Muzeum Warszawy oraz uczestniczyła w spotkaniach i wykładach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *