Oddział Przygotowania Wojskowego – jedyny w Powiecie Inowrocławskim – tylko w ZS Kościelec

Oddział Przygotowania Wojskowego – jedyny w Powiecie Inowrocławskim – tylko w ZS Kościelec

Starania Starosty Inowrocławskiego o utworzenie oddziału przygotowania wojskowego (OPW) w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu zakończyły się wielkim sukcesem. Minister Obrony Narodowej pozytywnie rozpatrzył złożony w marcu wniosek i wydał zgodę na otwarcie klasy wojskowej zgodnie z nowymi wytycznymi. Szkoła otrzyma wsparcie w zakresie, dofinansowanie zakupów umundurowania i sprzętu oraz możliwości pomocy merytorycznej i logistycznej jednostki patronackiej – 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego. Uczniowie, którzy rozpoczną edukację od nowego roku szkolnego 2020/2021 będą mogli liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej oraz w dalszym kształceniu na uczelniach wojskowych, a także będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej. Każdy, kto odbędzie taką służbę i złoży przysięgę, stanie się żołnierzem rezerwy. Program szkolenia obejmie cztery podstawowe bloki tematyczne: szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie), szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa), szkolenia z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych), podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP). Tegoroczny nabór pokazał jak dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszy się klasa wojskowa – w roku szkolnym 2020/21 naukę w OPW w Kościelcu rozpocznie 32 uczniów. Warto też dodać, że nabór ten będzie kontynuowany także w latach następnych. Już dziś zapraszamy do ZS Kościelec młodzież, która chce związać swoją przyszłość ze służbą w siłach zbrojnych RP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *