Pakiet dla maturzystów – oświadczenie

Pakiet dla maturzystów – oświadczenie

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:

  1. Zostałem zapoznany/a z procedurami, dotyczącymi organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu w roku szkolnym 2019/2020
  2. Zostałem zapoznany/a i zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania zasad zawartych w Procedurach bezpieczeństwa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu, dla uczniów i absolwentów, uwzględniających wytyczne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
  3. Ani ja, ani nikt z domowników:
  • nie jest objęty kwarantanną/izolacją
  • w ciągu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z potwierdzonym przypadkiem COVID-19
  • nie ma objawów chorobowych, charakterystycznych dla COVID – 19 (wysoka temperatura; ból głowy i mięśni; ostry ból gardła; duszący kaszel; duszność i problemy z oddychaniem; uczucie wyczerpania; brak apetytu, smaku, węchu)
  1. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym,

w razie wystąpienia objawów chorobowych/profilaktycznie przy wejściu do budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.

………………………………. ……………………………………………………………

data podpis absolwenta

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *