Porozumienie o współpracy między Politechniką Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich a Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu

Porozumienie o współpracy między Politechniką Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich a Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu

List intencyjny i Porozumienie o współpracy między Politechniką Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich a Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu – podpisane.

Szkoła współpracuje z uczelnią od wielu lat, ale przyszedł czas, aby odnowić i uzupełnić formalności związane z partnerstwem, szczególnie że niegdysiejszy Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy przeistoczył się w Politechnikę Bydgoską. Podjęta współpraca ma służyć podniesieniu jakości kształcenia, zaktywizowaniu młodzieży do poszerzenia własnych zainteresowań, zwiększenia dostępności do wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych i technicznych, ułatwieniu świadomego dokonania wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz promocji oferty dydaktycznej uczelni.
W akcie podpisania dokumentów uczestniczyli: z ramienia szkoły: dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu – mgr inż. Karol Błażejczak, z ramienia Politechniki Bydgoskiej: dr inż. Natalia Miler Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze szkołami średnimi, dr hab. inż. Barbara Breza – Boruta prof. PBŚ oraz prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *