Ślubowanie

Ślubowanie
Ślubowanie uczniów klas mundurowych w Kościelcu
26 stycznia odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Oddziałów Przygotowania Wojskowego i Obronno-Strzeleckiego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.
Punktem kulminacyjnym uroczystości było wypowiedzenie przez 63 uczniów słów roty ślubowania na sztandar szkoły w obecności Starosty Inowrocławskiego Pani Wiesławy Pawłowskiej oraz przedstawicieli Organu Prowadzącego Szkołę, Burmistrza Pakości, Służb Mundurowych, Radnych Gminy Pakość, Rodziców.
Młodzież deklarowała stać na straży godności i honoru, służyć społeczności szkolnej, strzec najważniejszych wartości humanitarnych, dochować wierności ideałom patriotyzmu.
Nauka w klasach o profilu mundurowym kształtuje w uczniach ich charakter, pozwala zgłębiać tajniki służby, a także umacniać postawy patriotyczne i szacunek do munduru.
Uroczystość zakończyła się pokazem samoobrony oraz defiladą, podczas której kadeci zaprezentowali nabyte umiejętności.
Organem prowadzącym szkoły jest Powiat Inowrocławski.
ś

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *