Szkolili się w Pułku

Szkolili się w Pułku

Dzięki współpracy ZSP Kościelec z 2 Inowrocławskim Pułkiem Inżynieryjnym mogło odbyć się szkolenie naszej drużyny do zawodów sportowo – obronnych rangi wojewódzkiej, które odbędą się pod koniec kwietnia.

Młodzież z naszej mundurówki w dniu 16 kwietnia mogła doskonalić swoje umiejętności w zakresie: składania, rozkładania karabinka AK 47, ładowania magazynka, odnajdywania charakterystycznych punktów na mapie z wykorzystaniem współrzędnych płaskich, wyznaczania azymutu magnetycznego za pomocą busoli AK, ustawiania miny przeciwpancernej. Zajęcia zostały przeprowadzone przez wojskowych instruktorów i cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestniczących w nich uczniów.

Pozostałe konkurencje: rzut granatem ręcznym do celu, wynoszenie rannego z pola walki, marszobieg, strzelanie z kbks, nawiązanie łączności polowej zostaną przećwiczone z wykorzystaniem bazy szkoleniowej ZSP Kościelec z opiekunem klas mundurowych Mariuszem Stefaniakiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *