Informacje dla osób ubiegających się o legitymację oraz duplikaty dokumentów

Informacje dla osób ubiegających się o legitymację oraz duplikaty dokumentów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań oraz wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 7 kwietnia 2005r), a także ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) za wydany duplikat świadectwa, dyplomu, indeksu należy uiścić opłatę w wysokości 26zł, a za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 9zł.

kliknij=> aby pobrać  Duplikaty druk wzory

 

Powyższe opłaty należy wnieść na konto

Bank Spółdzielczy O/Inowrocław

45 8149 0000 0000 2652 2000 0050

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu

Po dokonaniu wpłaty należy złożyć podanie wraz z kopią dokonanej opłaty w Sekretariacie.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *