Program Pilotażowy MON w Zespole Szkół w Kościelcu

Program Pilotażowy MON w Zespole Szkół w  Kościelcu

Program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących klasy wojskowe ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Program pilotażowy, którego trzecia edycja została uruchomiona we wrześniu br., będzie trwał dwa lata (dwa semestry w klasie II, jeden semestr w klasie III ) i będzie miał formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Powyższe zajęcia będą się odbywały przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON. Absolwenci placówek oświatowych biorących udział w programie będą mogli po zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogły liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych. W dniu dzisiejszym tj. 26 września w naszej szkole odbyły się z zajęcia z edukacji wojskowej przeprowadzone przez koordynatora programu ze strony WKU w Inowrocławiu pana kapitana Mariusza Górzyńskiego, młodzież uzyskała informacje na temat uwarunkowań prawnych służby wojskowej. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów.  Wojskowe Dni Szkoleniowe odbywają się w 2. Inowrocławskim Pułku Inżynieryjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *