Przekaż 1% podatku dla ZSP Kościelec

Przekaż 1% podatku dla ZSP Kościelec

Przekaż 1% podatku dla naszego stowarzyszenia, a pomożesz szkole Twoich dzieci.

Toruńskie Towarzystwo Pomocy Szkole
Organizacja Pożytku Publicznego

Podatnik w zeznaniu PIT 37:

W części „J” wpisuje:

  • w rubryce 137 KRS-0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
  • w rubryce 138 kwotę odpisu 1% od podatku;

W części „K” wpisuje:

  • w rubryce 139 nazwę: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II Kościelec 125 88-170 Pakość”, gdzie podatnik poleca Toruńskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole przekazać odpowiednią kwotę odpisu na konkretny cel. Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej szkoły.
  • w rubryce 140 podatnik w kwadracie stawia X

 

Złóż w ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu lub prześlij do Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole ul. Jęczmienna 10, 88-100 Toruń

 

…………………………………………………………….
Imię i nazwisko PESEL

…………………………………………………………….
Adres

Urząd Skarbowy w ………………………………..

 

Informacja – Oświadczenie

Oświadczam, że w rozliczenia podatkowym za rok ………… odpis 1% od podatku w wysokości …………. zł przekazałem/łam Toruńskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole /KRS:0000121592/ i wyrażam życzenie, aby wymienioną kwotę przekazano na realizacje celów pożytku publicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu 125, 88-170 Pakość

………………………………………….., dnia ……………………r.                                                               Podpis  ……………………………………………………

Towarzystwo1
Towarzystwo2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *