Uprawnienia dla kadetów ZS Kościelec

Uprawnienia dla kadetów ZS Kościelec

Blisko 1000 mieszkańców naszego regionu będzie mogło za darmo zdobyć kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do pracy w ratownictwie wodnym. To bardzo ważny projekt, który posłuży poprawie bezpieczeństwa w województwie kujawsko-pomorskim i trwać będzie do 2023 roku. Zawodowym ratownikiem wodnym może zostać osoba, która ukończy szkolenie w tym kierunku i kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kandydat powinien także posiadać dodatkowe uprawnienia związane z ratownictwem wodnym np. kurs płetwonurka czy sternika motorowodnego. Do rekrutacji będą mogli przystąpić uczniowie ostatnich klas szkół mundurowych, którzy ukończyli pełnoletniość. Szkolenia zakończone będą egzaminem. Uczestnicy, którzy uzyskają wynik pozytywny nabędą tytuł ratownika i będą mogli starać się o zatrudnienie w jednostkach WOPR (zawodowych ratowników wodnych wciąż brakuje). Ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy wymagany jest także od starających się do pracy w służbach mundurowych (straż pożarna, policja, wojsko), jednostkach TOPR i GOPR, a także od przyszłych kierowców karetek. Uczniowie klas mundurowych dostają dodatkowe punkty przy naborze do służb mundurowych. Każdy uczestnik weźmie udział w kursach:

-ratownika wodnego

-kwalifikowanej pierwszej pomocy

-sternika motorowodnego lub płetwonurka

Kurs ratownika wodnego trwać będzie 63 godziny (20 godzin zajęć teoretycznych, 23 godziny praktyki na wodach otwartych i 20 godzin ćwiczeń na basenie).

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy to 73 godziny zajęć (25 godzin lekcji teoretycznych, 7 godzin grupowych spotkań z psychologiem i 41 godzin warsztatów).

Uczestnicy wezmą także udział w jednym, wybranym przez siebie kursie umożliwiającym zdobycie dodatkowych kwalifikacji:

-kurs sternika motorowodnego uprawniający do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych (w tym skuterów) oraz jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 metrów. Szkolenie trwać będzie 25 godzin(20 godzin zajęcia teoretyczne i 5 godzin praktyki),

-kurs płetwonurka pozwalający zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające z korzystania z profesjonalnego sprzętu do nurkowania i bezpiecznego nurkowania do głębokości 20 metrów. Szkolenie trwać będzie 40 godzin (10 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin praktyki).

Bliższych informacji udziela nauczyciel wychowania fizycznego Łukasz Andrzejewski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *