Informacje o egzaminie próbnym

Informacje o egzaminie próbnym

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie klas maturalnych

Uprzejmie informuję, iż Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu, zdecydował się na udział uczniów klas maturalnych w próbnym egzaminie maturalnym, który odbędzie się w dniach 02 – 08 kwietnia 2020 roku

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty nagrań do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w poniższych terminach:

Data

Arkusze zamieszczone na stronie

internetowej ok. godz. 9:00

Arkusze zamieszczone na stronie

internetowej ok. godz. 14:00

2 kwietnia

(czwartek)

język polski (poziom podstawowy = (PP) język polski (poziom

rozszerzony = PR)

fizyka (PR)

3 kwietnia

(piątek)

matematyka (PP) matematyka (PR)

filozofia (PR)

język łaciński (PR)

historia sztuki (PR)

historia muzyki (PR)

6 kwietnia

(poniedziałek)

języki obce nowożytne (angielski,

francuski, hiszpański, niemiecki,

rosyjski, włoski) (PP)

języki obce nowożytne (angielski,

francuski, hiszpański, niemiecki,

rosyjski, włoski) (PR)

7 kwietnia

(wtorek)

biologia (PR)

wos (PR)

geografia (PR)

informatyka (PR)

8 kwietnia

(środa)

chemia (PR)

język litewski (PP)

język białoruski (PP)

język ukraiński (PP)

historia (PR)

język litewski (PR)

język białoruski (PR)

język ukraiński (PR)

język kaszubski (PR)

Uczniowie, po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania, np.

– w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;

– na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;

– na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Rozwiązania uczniowie przesyłają nauczycielom na adresy e – mail (skany, zdjęcia)– egzamin o godz. 9:00 do godziny 14:00 danego dnia, egzamin o godz. 14:00 – do godz. 19:00 danego dnia.

UWAGA: O BRAKU MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH POBRANIA ARKUSZA, PROSZĘ POWIADOMIĆ SWOJEGO WYCHOWAWCĘ DO DNIA 01.04.2020

Uczniowie!!!

Ten egzamin jest dla Was, odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po waszej stronie. Rozwiążcie arkusze tak jak potraficie, sprawdźcie się sami, zmierzcie się ze swoją wiedzą lub jej brakami.

Próbny egzamin maturalny jest przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Z poważaniem

Alina Madziarska

wicedyrektor ZS Kościelec

egzamin próbny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *