Plan lekcji

PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Ia LO
Ib LO
II LO IIIa LO
IIIb LO
I TŻiUG II TŻiUG III TŻiUG IV TŻiUG
I TR III TR
I TMR II TMR III TMR IV TMR