Koła zainteresowań

 

KOŁ0 SPORTOWE
W ramach SKS działają następujące sekcje sportowe:
– Piłka nożna,
– Piłka ręczna,
– Lekkoatletyka.

KOŁO STRZELECKIE
Przygotowanie uczniów do startów w zawodach strzeleckich, popularyzowanie sportu strzeleckiego

KOŁO „MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY”
Uczniowie biorą udział w konkursach, olimpiadach i wycieczkach. Tym sposobem poszerzają swoją
wiedzę o gospodarce rynkowej, własnej działalności gospodarczej oraz lokalnym, regionalnym i światowym
rynku pracy, jego szansach i zagrożeniach.

KOŁO GASTRONOMICZNE
Kuchnie różnych narodów, kuchnie regionalne, obsługa bankietów, przyjęć, udział w wystawach w regionie,
wyjazdy na targi, przygotowanie i udział w konkursach.