Kalendarz roku szkolnego 2020-2021

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

L.P

DATA

DZIEŃ

WIODĄCA TEMATYKA

1

09.09.2020

ŚRODA

plan nadzoru, zebranie z rodzicami

2

15.10.2020

CZWARTEK

promocja szkoły

3

12.11.2020

CZWARTEK

drzwi otwarte, zebranie z rodzicami

4

27.01.2021

ŚRODA

klasyfikacja uczniów za I semestr

5

02.02.2021

WTOREK

rada analityczna, zebranie z rodzicami

6

17.03.2021

ŚRODA

wyniki nauczania (maturzyści)

7

26.04.2021

PONIEDZIAŁEK

klasyfikacja klas maturalnych

8

13.05.2021

CZWARTEK

wyniki nauczania, zebranie z rodzicami

9

21.06.2021

PONIEDZIAŁEK

klasyfikacja uczniów roczna

10

24.06.2021

CZWARTEK

rada analityczna

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE PRZEDSTAWIONY HARMONOGRAM POSIEDZEŃ JEST WSTĘPNĄ PROPOZYCJĄ I W MIARĘ KONIECZNOŚCI MOŻE ULEC ZMIANIE (DODATKOWE POSIEDZENIA RP LUB ZMIANA TERMINÓW)

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI ORAZ DRZWI OTWARTYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

L.P

DATA

DZIEŃ

1

09.09.2020

ŚRODA

2

12.11.2020

CZWARTEK

3

02.02.2021

WTOREK

4

17.03.2021

ŚRODA

5

13.05.2021

CZWARTEK

PROJEKT DNI WOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

L.P

DATA

DZIEŃ

DLACZEGO?

1

02.11.2020

PONIEDZIAŁEK

Dzień po Wszystkich Świętych

1

04.01.2021

PONIEDZIAŁEK

Dni między Nowym Rokiem a Świętem Trzech Króli

2

05.01.2021

WTOREK

3

04.05.2021

WTOREK

Egzamin maturalny – język polski

4

05.05.2021

ŚRODA

Egzamin maturalny – matematyka

5

06.05.2021

CZWARTEK

Egzamin maturalny – język angielski

6

04.06.2021

PIĄTEK

Dzień po Bożym Ciele

7

22.06.2020

WTOREK

Egzamin zawodowy pisemny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

01.09.2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23-31.12.2020

Zimowa przerwa świąteczna

09.01.2021

Termin wystawienia ocen I semestr

15 – 28.02.2021

Ferie zimowe

01/02.2021

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

01.04 – 06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

23.04.2021

Termin wystawienia ocen – klasy maturalne

30.04.2021

Zakończenie roku klas maturalnych

04.05 – 20.05.2021

Egzamin maturalny w części ustnej i pisemnej

18.06.2021

Termin wystawienia ocen

06/07.2021

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

25.06.2021

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26.06. -31.08. 2021

Ferie letnie

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2020/2021
z przydziałem klas

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

I LO

mgr Magdalena Nawrocka

4

IIA LO

mgr Piotr Baranowski

204

IIB LO

mgr Mariusz Stefaniak

5

III LO

mgr Kamila Tomaszewska

106

I TMRiA/TŻUG

Mgr inż. Barbara Nawrocka

03

IIA TR/TŻUG

mgr inż. Michał Okulski

14

IIB TR/TMRiA/TŻUG

mgr Beata Kmieć

105

III TR/TMRiA/TŻUG

mgr inż. Żaneta Marcinek

205

IV TR/TMRiA/TŻUG

mgr Tomasz Nowak

6