Gala przedsiębiorczości – 2014

Gala przedsiębiorczości – 2014

14 marca 2014 roku podsumowanie X edycji „Dnia Przedsiębiorczości”.  Wśród 17 nagrodzonych najaktywniejszych szkół z całego kraju, jako jedyny z województwa kujawsko-pomorskiego był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu.
W uroczystości uczestniczyli dyrektor szkoły – Bogdan Budner, szkolny koordynator programu – Małgorzata Bawej oraz przedstawiciele młodzieży – Natalia Sochaczewska, Julita Łaganowska i Michał Milas.
Podczas X Gali Przedsiębiorczości, Irena Wóycicka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz  Zbigniew Modrzewski, Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości wręczyli statuetki oraz dyplomy dla najaktywniejszych szkół. Szkolny koordynator programu Małgorzata Bawej odebrała z ich rąk statuetkę oraz dyplom dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu.
Henryk Wujec, Doradca Prezydenta RP oraz Przewodnicząca Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Iwona Sroka, Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wręczyli statuetki oraz dyplomy najaktywniejszym firmom o zasięgu ogólnopolskim oraz regionalnym, które umożliwiły odbycie młodzieży jednodniowych praktyk w ramach „Dnia Przedsiębiorczości”.
W X edycji „Dnia przedsiębiorczości” w 2013 r. wzięło udział ponad 47 tys. uczniów z 707 szkół ponadgimnazjalnych oraz ponad 47 tys. wolontariuszy z prawie 20 tys. instytucji, urzędów i firm z całego kraju.

powrót