Gala przedsiębiorczości 2015

Gala przedsiębiorczości 2015

24 marca 2015 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się Gala Przedsiębiorczości, która była zwieńczeniem XI edycji „Dnia Przedsiębiorczości”, a jednocześnie inauguracją XII, gdyż 25 marca odbyła się XII edycja „Dnia Przedsiębiorczości”. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Celem programu jest włączenie przedsiębiorców oraz instytucji w edukację młodzieży, budowanie dobrych relacji pomiędzy szkołą a miejscem praktyk młodzieży. W Gali wziął udział Prezydent Bronisław Komorowski, ministrowie w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka i Olgierd Dziekoński oraz doradca prezydenta Henryk Wujec, przedstawiciele nagrodzonych szkół, instytucji oraz sponsorów. Wśród 20 nagrodzonych najaktywniejszych szkół z całego kraju był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu.W uroczystości uczestniczyli dyrektor szkoły – Bogdan Budner, szkolny koordynator programu – Małgorzata Bawej oraz przedstawiciele młodzieży – Jagoda Groblewska, Aleksandra Lewandowska oraz Michał Oller.

Prezydent Bronisław Komorowski podkreślał podczas Gali Przedsiębiorczości, że wspólne działanie szkół, przedsiębiorców i administracji ma wielki sens i jest ważne, gdyż słabszą stroną systemu edukacji w Polsce jest słabość relacji i powiązań między praktyką życia zawodowego a systemem edukacji. Prezydent podkreślał, że dzisiaj ważne są działania praktyczne – jak praktyki w ramach „Dnia Przedsiębiorczości”. Jak zaznaczył liczy, że akcja przyniesie dalsze efekty w postaci zbudowania w Polsce systemu, który w praktycznym wymiarze będzie wyposażał jak największą liczbę młodych ludzi w wiedzę i umiejętności przydatne w momencie startu w dorosłe życie.
Irena Wóycicka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Zbigniew Modrzewski, Prezes Zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości wręczyli, szkolnemu koordynatorowi programu Małgorzacie Bawej oraz uczniowi Michałowi Ollerowi, statuetkę dla najaktywniejszej szkoły, dyplom dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu oraz Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej podpisaną przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Henryk Wujec, Doradca Prezydenta RP oraz Przewodnicząca Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Iwona Sroka, Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wręczyli statuetki oraz dyplomy najaktywniejszym firmom o zasięgu ogólnopolskim oraz regionalnym, które umożliwiły odbycie młodzieży jednodniowych praktyk w ramach „Dnia Przedsiębiorczości”.

Każdego roku odbywa się także konkurs na najlepszy fotoreportaż z „Dnia Przedsiębiorczości”. Tegorocznym laureatkom konkursu, dyplomy oraz pamiątkowe egzemplarze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Bronisław Komorowski. Dziękujemy wszystkim przedstawicielom firm oraz instytucji, że przyjęli młodzież z ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu, 2 kwietnia 2014 r. na praktykę i podzielili się swoją wiedzą oraz doświadczeniem. To ich zaangażowanie i życzliwość przyczyniły się do tego, że nasza szkoła znalazła się w gronie wyróżnionych w XI edycji „Dnia Przedsiębiorczości”. Do tej pory we wszystkich edycjach programu uczestniczyło prawie 400 tysięcy uczniów i ponad 150 tysięcy pracodawców w Polsce.


powrót