Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkoły

DYREKTORZY, GRONO PEDAGOGICZNE
I PRACOWNICY SZKOŁY

Dyrektorzy szkoły w Kościelcu:

Lp.

Imię i nazwisko

Okres

1.

inż. Jadwiga Kowalska

1946-1949

2.

inż. Zygmunt Rodziewicz

1949-1954

3.

Zygmunt Wielowiejski

1954-1970

4.

mgr inż. Jerzy Frankiewicz

1970-1987

5.

mgr Mieczysław Ruchniak

1987-1990

6.

mgr Tadeusz Ziółkowski

1990-1992

7.

mgr Jan Dankowski

1992

Grono nauczycielskie

Lp.

Imię i nazwisko

Przedmiot nauczania

1.

Jadwiga Kowalska

dyrektor, hodowla zwierząt, 1945

2.

Leokadia Januszewska

żywienie rodziny, 1945

3.

Maria Kutowska

język polski, język francuski, 1945

4.

Maria Dudzik

zasady żywienia, 1945

5.

Władysław Falkowski

fizyka, matematyka, 1945

6.

Ewa Mazurek

hodowla zwierząt, 1946

7.

Irena Benedykcińska

botanika, zoologia, organizacja, 1946

8.

Maria Glapińska

język polski, 1947

9.

Janina Chrzuszczyńska

wychowanie fizyczne, 1947

10.

Zygmunt Rodziewicz

dyrektor, org., uprawa, wiad. o Polsce, 1948

11.

Bolesław Doktor

przedmioty zawodowe rolnicze, 1948

12.

Janina Rodziewicz

język polski, dział świetlicowy, 1948

13.

Barbara Rzadkiewicz

język angielski, 1948

14.

Zygmunt Zmyślony

wychowawca internatu, 1948

15.

Jerzy Mech

wychowawca internatu, 1948

16.

Franciszek Pawelec

ogrodnictwo, mechanizacja rolnictwa, 1951

17.

Helena Martyn

język rosyjski, 1951

18.

Zdzisław Grącki

matematyka, fizyka, miernictwo, 1952

19.

Zygmunt Wielowiejski

dyrektor, geogr., jęz.ros., wiad. o Polsce, 1952

20.

Bronisław Urban

chemia, uprawa, organizacja, 1954

21.

Krystyna Urban

język polski, język angielski, historia, 1954

22.

Tadeusz Bielski

wychowawca internatu, 1956

23.

Sobociński Tadeusz

organizacja, hodowla, 1957

24.

Alojzy Kurek

mechanizacja rolnictwa, 1957

25.

Tadeusz Gajdus

zoologia, botanika, ochrona roślin, 1958

26.

Józef Barcikowski

organizacja, uprawa, hodowla, 1962

27.

Karol Zieliński

wychowanie Fizyczne, 1964

28.

Jerzy Sobczak

mechanizacja rolnictwa, 1967

29.

Tadeusz Jakusik

wychowanie fizyczne, 1967

30.

Magdalena Jakubczyk

wychowawca internatu, 1967

31.

Jerzy Frankiewicz

dyrektor, uprawa, ogrodnictwo, 1970

32.

Franciszek Pluta

wychowanie fizyczne, 1973

33.

Henryk Małek

kierownik internatu, 1973

34.

Maria Powalska

biblioteka

35.

Jan Rozkwitalski

nauka zawodu, 1974

36.

Tadeusz Ziółkowski

dyrektor, matematyka, fizyka, chemia, 1972

37.

Heliodor Czarnolewski

chemia

38.

Irena Staniszewska

język polski

39.

Mieczysław Ruchniak

język polski

40.

Wojciech Łada

zajęcia praktyczne

41.

Kajetan Krysiński

chemia

42.

Wiesław Dąbek

wicedyrektor, chemia

43.

Andrzej Zieliński

wychowawca internatu

44.

Małgorzata Tracz

surowce, zajęcia praktyczne

45.

Anna Stefańska

język angielski

46.

Andrzej Wadyński

zajęcia praktyczne

47.

Mirosław Głodek

fizyka

48.

Wiesława Rutkowska

pracownia analizy chemicznej

49.

Renata Zielińska

WGD – szycie

50.

Michał Połowińczak

historia, geografia

51.

Michał Mikołajewski

historia

52.

Edward Koźliczak

wychowanie fizyczne

53.

Halina Franczak

język angielski

54.

Beata Michalska

język angielski

55.

Daria Węska

hodowla

56.

Piotr Szydłowski

fizyka

57.

Aleksandra Czeszejko

język angielski

58.

ks. Adam Walendowski

religia

59.

Maria Malak

technologia żywności, technika gastronomiczna

60.

Jan Dankowski

dyrektor, historia, WOS

61.

Bogdan Budner

wicedyrektor, mechanizacja,

62.

Beata Oleksiak

kierownik internatu

63.

Władysław Andrzejewski

kierownik szkolenia praktycznego, prod. roślinna

64.

Anna Andrzejewska biologia z ochroną środowiska, roln. ekologiczne

65.

Grzegorz Białecki ekonomika, marketing

66.

Małgorzata Bawej

produkcja zwierzęca, mikrobiologia, biologia

67.

Karol Błażejczak

podst. tech. urządz. zakładów gastr., n. jazdy

68.

Halina Budner geografia

69.

Marcin Budner wychowanie fizyczne

70.

Jarosław Cichowski przysp. obronne, wych. fizyczne, nauka jazdy

71.

Regina Dankowska język polski

72.

Ireneusz Fijałkowski mechanizacja, przep. ruchu drog., zaj. prakt.

73.

Halina Hleb-Koszańska muzyka

74.

Lidia Janowska przedmioty ogrodnicze, zajęcia praktyczne

75.

Edward Jaśtak fizyka

76.

Monika Jóźwiak zajęcia z WGD – szycie

77.

Małgorzata Kubiak wychowanie fizyczne

78.

Beata Kulik technologia żywności, technika gastronomiczna

79.

Anna Kulpa matematyka, fizyka

80.

Agnieszka Komorowska biblioteka

81.

Agnieszka Komorowska język angielski

82.

Wiesław Kulawik wychowawca internatu

83.

Leszek Kwiatkowski przetwórstwo mięsne, zajęcia praktyczne

84.

Magdalena Ligocka przedm. ogrodn., kszt. terenów ziel., zaj. prakt.

85.

Anna Lisiak chemia, analiza żywności

86.

Stefan Łysiak technologia żywn., przetw. owoców i warzyw

87.

Magdalena Nawrocka historia, geografia

88.

Zbigniew Nawrocki fizyka, matematyka

89.

Wojciech Oleksiak informatyka

90.

Elżbieta Rozkwitalska produkcja roślinna, zajęcia z WGD, zaj. prakt.

91.

Jerzy Rębas wychowanie fizyczne

92.

Andrzej Szczypior technika żywności, zajęcia praktyczne

93.

Beata Szydłowska pedagog szkolny

94.

Krystyna Sikora produkcja zwierzęca, zajęcia praktyczne

95.

ks. Marek Siwka religia

96.

Anna Żmudziejewska język rosyjski, zajęcia z WGD – gotowanie

97.

Lilla Żurawska technika gastronomii

98.

Katarzyna Żurek język angielski

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI OD 1976-2001.

Teresa ŚmierniakSaja Kazimierz

Krawiec Aleksander

Tomiczak Ryszard

Garnyś Aniela

Saja Danuta

Śniegocka Zofia

Wawrzyniak Zofia

Klajn Beata

Milak Aleksander

Frankiewicz Liliana

Binek Bolesław

Lewandowska Czesława

Jardanowski Bernard

Marciniak Sławomir

Fik Bolesław

Szmude Jerzy

Grabski Stanisław

Górna Maria

Błaszczak Wincenty

Olejniczak Regina

Fojutowska Stefania

Wilkowska Halina

Stępniewska Eugenia

Tomiczak JaninaStępniewski Bernard

Fik Aniela

Sieradzki Edmund

Barcikowska Irena

Szynkarczyn Maria

Szulska Barbara

Klein Bogusław

Wiśniewska Grażyna

Drelich Urszula

Górny Grzegorz

Fryszka Ewa

Hertel Danuta

Miławska Maria

Kucharska Dorota

Korgul Maria

Kwiatkowska Aldona

Graczyk Wiesława

Białas Danuta

Szczegielniak Mikołaj

Nowak Jolanta

Jackowska Bogumiła

Barcikowski Tomasz

Błaszak BernardBarcinowska Wioletta

Dutka Elwira

Grzelak Krystyna

Janiak Franciszek

Jeziorski Zbigniew

Korgul Wiesław

Kubiak Waldemar

Kupska Maria

Kwiatkowski Dariusz

Mejna Andrzej

Nieznalska Urszula

Pacan Wojciech

Perdał Józef

Perdał Józef

Smyk Henryka

Sulikowski Stanisław

Wawrzyniak Jerzy

Wiktorowicz Alina

Ziółkowska Maria

 

W szkole pracują też osoby, które uzyskały w niej maturę.
W chwili obecnej jest to: p. Karol Błażejczak – nauczyciel,
w administracji p. Maria Wosik-Żiółkowska, p. Elwira Pankowska-Dutka.
W przeszłości uczyli profesorowie: Tadeusz Ziółkowski i Wiesław Dąbek.

Absolwenci szkoły chętnie odbywają w niej praktyki, a także uczestniczą w uroczystościach szkolnych.
Świadczy to o ich przywiązaniu do szkoły.